AGERAbygg på Öland

NYBYGGNAD
AGERA BYGG uppför såväl monteringsfärdiga hus som lösvirkeshus.

RENOVERING OCH TILLBYGGNAD (ROT)
AGERA BYGG utför både om- och tillbyggnader på befintliga hus.
För dessa kan du utnyttja ROTavdrag.
Läs mer om ROTavdraget här!

SPECIALUPPDRAG
AGERA BYGG får specialuppdrag av varierande slag. Det kan handla om poolbygge, fuktskador eller speciella kök. Vi har bredden hos våra snickare – därför kan vi åta oss uppdrag inom olika nischer.