AGERAbygg på Öland

ROTAVDRAG FÖR RENOVERING OCH TILLBYGGNAD
När du ska renovera eller bygga till tänk på att du som privatperson har rätt att dra av 30% av arbetskostnaden per år på din deklaration. Avdraget gäller per ägare och per fastighet och beloppet är begränsat till 50.000:-.

Avdraget gäller för renovering och tillbyggnad, men inte för nybyggnation.